Veteranklubben AB

Experter på kommunal verksamhet

Om oss

Veteranklubben AB arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, samt Search och Headhunting och Karriärändring. Veteranklubben AB är Golden Partners och rekryteringspartner till några av Sveriges största utbildningsföretag.

 

Vi utgår från våra kontor i Malmö och Stockholm.

Veteranklubben erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av all kommunal personal. Vår styrka är att verksamheten är uppbyggd genom många års arbete och samarbete inom offentlig och kommunal verksamhet, där vår kompetens är unik. Veteranklubbens konsulter är rekryterade från olika förvaltningsgrenar i en kommun och har därför lång, väl meriterad kunskap om de tjänster som vi levererar. Vår personal har mer än 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering av personal till kommuner och privata utbildningsanordnare.

Våra tjänster

Bemanning


Veteranklubben bemannar sedan 2012 flera kommuner, samt Sveriges största utbildningsföretag med personal. Veteranklubben arbetar enbart inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation. 

Omställning


Veteranklubben är grundare till verktyget Inplacement. Varje insats är individuell och skräddarsys efter individens behov. Våra nätverk av konsulter och företag med olika bakgrund och specialinriktningar möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ. Nytt Jobb Direkt!

Chef att hyra


Veteranklubben hyr ut seniora konsulter till samtliga verksamhetsgrenar i en kommun. Konsulternas gedigna erfarenhet erbjuder kunderna spetskunskap om såväl våra kunders behov som om den personal vi hyr ut.

Rekrytering


Veteranklubben arbetar med kompetensbaserad rekrytering, Executive rekrytering Search och rekryteringsstöd av chefer, medarbetare och specialister till samtliga förvaltningsgrenar inom kommunal verksamhet.

Vårt ledarteam

Connie Winsborn

Janette Glans

Dag Tingsgård

Suzanne Caspar

Bengt Pregart

Maria Klich

VD


VD för Veteranklubben och  Familjetjänster  grundare och marknadschef för Lejonet & Partners AB samt Stockholm Personal AB. Bakgrund som rektor och skolchef under 20 år.

Verksamhetschef


Familjetjänster, legitimerad Grundskollärare, Montessorilärare och rektor med drygt 40 års erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i såväl både förskola och grundskola. Tidigare regionchef för Vittra AB

Operativ chef Stockholm


Tidigare kommundirektör i Strängnäs och Svenljunga samt socialchef i Norrköping.

Interim VD Träffpunkt Telge AB i Södertälje

Rekryteringschef       


Lång erfarenhet av rekrytering, Search och headhunting på executivenivå samt 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar. Suzanne är certifierad för olika testverktyg granskade av stiftelsen för (STP)

Områdeschef gymnasieskola och vuxenutbildning


Tidigare rektor och skolchef med 45 års erfarenhet av grundskola, gymnasium och yrkeshögskola.

Rektorsutbildad.


Sakkunnig i Fråga en rektor

Områdeschef förskola och grundskola


Tidigare rektor och skolchef med 37 års erfarenhet av förskola och grundskola, 

Rektorsutbildad.Sakkunnig i Fråga en rektor

Fråga en rektor

 Ny tjänst hos Veteranklubben      


Välkommen till Fråga en rektor. Fråga en rektor är en ny tjänst som erbjuds av Veteranklubbens sakkunniga rektorer. Om du har en fråga, vill diskutera ett aktuellt problem eller har du något som du går och undrar över, som rör skola eller förskola. Ställ frågan till en av våra rektorer som har mångårig erfarenhet som rektor i alla skolformer.

Du kan som vårdnadshavare, elev eller annan skolintresserad ställa frågor direkt till oss.


Kontakta oss via fragaenrektor@veteranklubben.com, gå med i vår

FB Grupp "Fråga en rektor"


Vi kommer i samband med samtalet att debitera dig 425 kr för varje påbörjad halvtimme för att täcka våra kostnader.


Vi har öppet mellan kl. 08.00 och 17.00 varje dag.  


fragaenrektor@veteranklubben.com  

Maria KlichSakkunnig      förskola och skola


Rektor och Förskolechef med 37 års erfarenhet av fritids,förskola och grundskola 


Rektorsutbildad
Bengt Pregart

Sakkunnig grundskola gymnasieskola och vuxen- utbildning


Rektor och skolchef med 45 års erfarenhet

av grundskola, gymnasium och yrkeshögskola


Rektorsutbildad

Referensuppdrag för våra konsulter

Exempel

Rekrytering av Samhällsprojektör

Rekrytering av regionchef Norlandia

Rekrytering av Lantmätare

Rekrytering av Kartritare

Rekrytering av Projektörer

Rekrytering av Entreprenadchef

Rekrytering av Upphandlare i Lund

Rekrytering av Lönespecialister till Laholms kommun

Rekrytering av ekonomichef i Lund

Rekrytering av 4 rektorer till Laholm

Rekrytering av kostchef till Trelleborg

Rekrytering personalchef Åstorp

Rekrytering kommunchef Åstorp

Samhällsbyggnadschef i Hörby

Socialchef i Hörby

Kommunchef i Svalövs kommun

Ekonomichef i Hylte kommun

Rektor i Helsingborg

Ekonom till Trelleborg

Ekonom till Hörby

Regionchef till Norlandia

Transportchef till Lund

Kommun och fastighetschef BT Kemi

Rekrytering ekonomichef Trelleborg

Samhällsbyggnadschef Hyltebruk

Barn o Utbildningschef Hyltebruk

Personalchef i Hyltebruk

Projektledare stationsutbyggnad 

Socionom specialist försörjningsstöd

12 avtal om bemanning i  Stockholms samtliga stadsdelar 2012-2020

Upphandlingschef Hyltebruk

Gatuchef Hyltebruk

Teknisk chef Staffanstorp

Enhetschef Höganäs

Chefsjurist Staffanstorp

 

Kommundirektör Svalöv

Kommundirektör Hörby

Kommundirektör Ljungby

Kommundirektör Trelleborg

Kommundirektör Älmhult

Servicechef Trelleborg

Ekonomichef Örkelljunga

Chefsjurist Örkelljunga

Administrativ chef Salem

Socialchef i Salem

Socialchef i Hässleholm

Skolchef i Lomma

Kultur o Fritidschef i Lomma

Kultur o Fritidschef Ängelholm

Barn o Ungdomschef i Ljungby

Personalchef Kristianstad högskola

Avdelningschef till Hörby

Skolchef Salem

Skolchef Ljungby

Socialchef Perstorp

Sverigechef Norlandia

Regionchefer Norlandia (4)

Regionchefer Astar

Flera rektorer Astar

Fastighetschef Hörby

Chef Gata o Park i Hörby

Projektledare Superbussprojektet

Rektorer till Tomelilla

VD till Stiftelsen Hyltebostäder

Kulturchef till Hyltebruk

Ekonomispecialist Trelleborg

Kommunikationsdirektör

Bemanningsavtal i bla.Trelleborg

Rektor för gymnasieskolor

Kommunikationschef Trelleborg

Chefsjurist Staffanstorp

Controller Trelleborg


Öppettider

Måndag - Fredag


07:00 - 18:00


Lördag


Stängt


Söndag


Stängt

Kontakta oss